Samenwerken aan Data in de asfaltbranche

Nieuws

Landelijk hebben overheden, bedrijfsleven en wetenschap de handen ineengeslagen om voor de asfaltbranche een dataplatform te realiseren. Diverse projecten willen gebruik gaan maken van te verzamelen en beschikbare data: voor analyses en om meer inzicht te krijgen in gedrag van asfaltverhardingen. Vrij! heeft in opdracht van de branche een strategische verkenning uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van een landelijk dataplatform voor de asfaltsector en de verschillende technologische mogelijkheden om dit te realiseren. Het rapport kunt u hier inzien.