Technologie trendmonitoring zorgt voor effectieve digitale transformatie met Sesamstraat

Nieuws

sesamstraat computer ai

Geschreven door John van Lopik

AI of Sesamstraat?

Je hebt de nieuwsberichten geheid voorbij zien komen, chatbots are taking over! OpenAI’s Chat Generative Pre-trained Transformer (ja, dat is waar Chat-GPT voor staat) is al bijna niet meer uit de maatschappij weg te denken. Maar Chat-GPT is niet alleen, Google’s Bard, Baidu’s Ernie en ook Databricks Dolly beginnen opzien te baren. Bard, Ernie, Dolly: het lijkt meer op de cast van Sesamstraat. Nu dat chatbots steeds meer terug te vinden zijn in alledaagse tools zoals Microsoft’s Bing en Office-suite, is het duidelijk dat we ons op een nieuw technologisch plateau bevinden.

Hoewel chatbots de capaciteiten van het menselijk brein niet volledig evenaren, zijn ze belangrijk voor leiders om in de gaten te houden. De snelle ontwikkelingen, ondersteund door groeiende computerkracht en mogelijke quantum-computing, zijn essentieel voor digitale transformaties. Of het nu gaat om bedrijven of overheidsorganisaties, deze technologische trends zullen steeds meer de sleutel vormen tot succes en overleving.

Monitort jouw organisatie technologie trends?

Het succes van organisaties wordt tegenwoordig mede bepaald door digitale transformatie. De basis ligt hierbij in innovatie, waar Technologie Trend Monitoring (TTM) vaak onder valt. Ik vind dat TTM een belangrijkere en meer onafhankelijke rol binnen organisaties moet krijgen. Als organisatie moet je voortdurend naar externe trends kijken (outside-in). Maar bij innovatie wordt vaak vanuit een interne focus naar buiten gekeken en zoekt men naar passende trends (inside-out).

Wie had bijvoorbeeld de eerdergenoemde ‘Sesamstraat’ AI chatbot ontwikkelingen helder op het netvlies? Als je hier volmondig ‘Ja!’ op kunt antwoorden zeg ik; top! Leerde je het kennen toen het nieuws de ontwikkelingen oppikte? Lees dan vooral verder hoe Technologie Trend Monitoring, innovatie en digitale transformatie bijdragen aan het succes van jouw organisatie!

 

Welke vaardigheden heb jij in huis voor digitale transformatie?

AI, chatbots zoals Chat-GPT en de enorme hoeveelheid beschikbare data zijn enkele belangrijke factoren die digitale transformaties in een stroomversnelling brengen. Vial definieert Digitale Transformatie als “een proces dat tot doel heeft een entiteit te verbeteren door significante veranderingen in haar eigenschappen teweeg te brengen door combinaties van informatie-, computer, communicatie- en connectiviteitstechnologieën”.

Deze gebieden hebben al veel aandacht gekregen van de EU, die een duidelijke visie voor 2030 heeft vastgelegd in de vorm van het Digitale Kompas van de EU-Commissie. Dit kompas richt zich op het bevorderen van digitale vaardigheden onder de burgers, het vergroten van het aantal hoogopgeleide digitale professionals en het stimuleren van de digitale transformatie van bedrijven.

Het is nuttig om eens te kijken naar de competenties die gestandaardiseerd en gedefinieerd zijn in het “European e-Competence Framework (e-CF)”. Deze competenties vormen een leidraad voor het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden binnen je organisatie en kunnen helpen bij je digitale transformatie.

Tech Vaardigheden

Het belang van technologie trendmonitoring

Leiders moeten zich aanpassen aan het veranderende landschap dat digitale transformatie met zich meebrengt, aldus Kane. Daar sta ik 100% achter. Het is cruciaal voor leiders om actief bezig te zijn met het monitoren van technologische trends. De laatste jaren met name op het gebied van AI en Big Data. Deze gebieden zijn niet alleen van cruciaal belang voor het nemen van data-gestuurde beslissingen binnen een organisatie, maar maken ook steeds meer deel uit van het dagelijkse besluitvormingsproces van mensen.

Technologische trends evolueren vaak sneller dan ons vermogen om ze volledig te benutten (Bhalla). Daarom is het van cruciaal belang voor organisaties om zich snel aan te passen als ze willen overleven (Davenport; Wu & Hisa). Huidige technologische trends, waaronder AI en Big Data (Oswald), vragen onze strategische aandacht om nieuwe producten, diensten, bedrijfsprocessen of zelfs bedrijfsmodellen te ontwikkelen (Chou; Saldanha).

Naast het up-to-date houden van systemen en het afstemmen op deze trends, is het cruciaal om vanuit innovatie bestaande faciliteiten, diensten en competenties aan te passen om technologische verschuivingen te implementeren (Davenport & Westerman; Gunday et al.).

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Kortom: het draait allemaal om het proactief volgen en strategisch benutten van technologische trends zoals Chat-GPT en vergelijkbare technologieën. Organisaties die goed zijn in het monitoren van technologische trends hebben een grotere kans om digitale technologieën te omarmen en succesvol te zijn in hun digitale transformatie.

Ben je geïnteresseerd om Technologie Trend Monitoring te implementeren en jouw digitale transformatie meer kans op succes te geven, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via e-mail of neem deel aan onze introductie Webinar van 20 minuten. 

Samen aan de slag met jouw reis naar digitale innovatie en succes.

Technologie Evolutie

Webinar ‘Technologie Trend Monitoring’

Waar gaan we het o.a. over hebben:

  • Het belang van technologie trend monitoring
  • Welke vaardigheden heb jij in huis voor digitale transformatie?
  • Monitort jouw organisatie technologie trends?

Door de populariteit van deze webinar plannen we regelmatig nieuwe data in.