Datagedreven werken in de pensioensector

Til jouw pensioenfonds naar een hoger niveau met onze nieuwste whitepaper. Ontdek hoe data-gedreven werken kan leiden tot betere dienstverlening, wendbare organisaties en betrouwbare beslissingen.

Hoe Paralax de perfecte operationeel manager vond!

Het vinden van het juiste personeel is een uitdaging waar veel bedrijven mee kampen. Paralax, expert op het gebied van resourceplanning, was geen uitzondering. Ze zochten een operationeel manager die als spil fungeert tussen verschillende afdelingen. Iemand die het...

Azure Cloud Specialist

Als Azure Cloud Specialist vervul je een essentiële rol in het succesvol implementeren van nieuwe Cloud- en lokale IT-infrastructuurdiensten, waardoor je bijdraagt aan de optimalisatie van wereldwijde IT-processen. Je rapporteert rechtstreeks aan de IT-manager.Wat...

Technologie trendmonitoring zorgt voor effectieve digitale transformatie met Sesamstraat

Geschreven door John van Lopik AI of Sesamstraat? Je hebt de nieuwsberichten geheid voorbij zien komen, chatbots are taking over! OpenAI’s Chat Generative Pre-trained Transformer (ja, dat is waar Chat-GPT voor staat) is al bijna niet meer uit de maatschappij weg te...

Vrij! gaat voor Datagedreven Besluitvorming

Naar schatting van het World Economic Forum genereren we rond het jaar 2025 wereldwijd zo’n 463 exabyte aan data per dag. Dat is indrukwekkend, vooral met de kennis dat één exabyte gelijk is aan een miljard gigabytes. Ter illustratie: Als we een gigabyte vergelijken...

Qizini Budget en Marge analyse

Dat er achter het maken van handgemaakte sandwiches een complex applicatielandschap met de daarbij behorende data schuil gaat, is misschien niet je eerste gedachte. Maar Qizini is klaar om meer inzicht in hun data te krijgen ter verbetering van de bedrijfsvoering. Het...

Waterschap en Beveiliging

Op spookverhalen zit niemand te wachten, maar een titel met de strekking dat Nederland onder water staat als de beveiliging niet op orde is bij een Waterschap doet het altijd goed. Dit is echter een onjuist beeld van de werkelijkheid, maar uiteraard is (informatie)...

Dataplatform Asfaltbranche

De asfalt sector staat de komende jaren gesteld voor grote uitdagingen. Voorbeelden van deze uitdagingen zijn het invulling geven aan de circulaire economie, het Nationaal Klimaatakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en het Manifest Duurzaam GWW 2030. In de vorm van...

Webinar Informatie beveiliging Overheid (BIO)

Is het nog steeds mogelijk om een brug, sluis, tunnel of waterkering te hacken? Voordat ik dit hoorde stond ik er niet bewust bij stil, maar houd jij nog droge voetjes als dit bij jou om de hoek gebeurt? Stel, er wordt een aanval gedaan op een overheidssysteem. Kan er...

Samenwerken aan Data in de asfaltbranche

Landelijk hebben overheden, bedrijfsleven en wetenschap de handen ineengeslagen om voor de asfaltbranche een dataplatform te realiseren. Diverse projecten willen gebruik gaan maken van te verzamelen en beschikbare data: voor analyses en om meer inzicht te krijgen in...

Vrij! wederom benoemd tot FD Gazelle in 2019!

Vrij! is FD Gazelle 2019. Een mooi vervolg op de toekenning van de FD Gazelle 2018. Kortom wederom een vrij mooie groei dus met top medewerkers en top klanten. Wij willen dan ook ons team, klanten en relaties bedanken dat wij hier weer bij zijn en voor de fijne...